Według amerykańskiego psychiatry i psychometra Roberta Sternberga miłość jest możliwa do opisania przy pomocy trzech komponentów. Są to: namiętność, intymność oraz zaangażowanie. Taki model miłości zaproponowany przez Sternberga, nosi nazwę trójczynnikowej koncepcji miłości.

Przez intymność Sternberg rozumie między innymi:

  • Pragnienie dbania o dobro partnera
  • Szacunek i wsparcie dla partnera
  • Wzajemne zrozumienie
  • Przeżywanie szczęścia z powodu partnera

 

Dynamika intymności wzrasta powoli i powoli również opada. Jest to powiązane z tym, że tzw. psychologiczne zyski zaczynają maleć w miarę upływu czasu (wartość nagrody spada w skutek częstości jej otrzymywania).

Namiętność to silne, zarówno pozytywne jak i negatywne emocje, a także pobudzenie fizjologiczne. Przejawia się to w pragnieniu fizycznej bliskości oraz w takich reakcjach organizmu, jak na przykład przyspieszone bicie serca, podniecenie i przypływ energii.
Nasilanie namiętności jest związane z częstymi kontaktami i bliskością fizyczną partnerów.

Na zaangażowanie składają się dwie decyzje: krótkoterminowa (kochamy partnera) i długotrwała (chcemy pozostać w związku z daną osobą). Są to decyzje, które w perspektywie wpływają na to, że relacja miłosna przeradza się w trwały związek. W miarę tego, jak związek się rozwija i ile w niego inwestujemy, zyskujemy poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa. Zaangażowanie rośnie powoli, lecz podczas wzrastania pozostałych składników miłości, wzrost staje się coraz szybszy, a następnie stabilizuje się na danym poziomie.

notatnik-slubny.pl