Każdy związek ma swoje kolejno następujące po sobie etapy. Możliwe jest wyróżnienie pięciu takich etapów. Oto one:

Etap pierwszy- zakochanie
To etap, w którym dominuje namiętność, która jest jedną z trzech podstawowych części składowych miłości. Nasz organizm produkuje olbrzymie ilości hormonów szczęścia, reagując na obecność drugiej osoby między innymi przyspieszonym biciem serca, rumieńcami oraz znacznie rozszerzonymi źrenicami.

Etap drugi- częste spotkania, „romantyczność”
Kolejną fazą związku jest rozwijanie intymności. Rozwój ten polega na częstych spotkaniach, budowaniu zaufania i przywiązania. Dbamy o dobro partnera, wzajemne zrozumienie i wspieranie. Relacja stopniowo wchodzi na wyższy poziom.

Etap trzeci- zaangażowanie
Wspomniany wcześniej wyższy poziom związku wyraża się w zaangażowaniu w budowanie trwałego związku, a także w utrzymywaniu go pomimo problemów. To także nieustające zaangażowanie we wspólne życie, ale i obniżenie stopnia namiętności- faza zakochania mija.

Etap czwarty- związek przyjacielski
W momencie, w którym namiętność maleje do minimum, obniża się intymność, a zaangażowanie jest na wysokim poziomie. Najbardziej istotną kwestią jest utrzymywanie przywiązania i zaufania, a także wzajemnego wspierania się. Jeśli dbamy o stały poziom
intymności w związku, unikniemy fazy „pustego” związku.

Etap piąty- „pusty” związek
Związek, który opiera się jedynie na zaangażowaniu jest nieszczęśliwy, ponieważ partnerzy trwają w nim jedynie z przyzwyczajenia lub lęku przed samotnością i zmianami. Niemniej jednak około 1/3 związków się nie udaje i kończy się rozstaniem

Na szczęście wielu parom udaje się utrzymać związki na poziomie trzecim lub czwartym i spędzić ze sobą całe życie.

piesiprzyjaciele.pl